CHALANI QUIZ (unreg)

Ch mare, 14/12/1991


SIRE: Nabinabah Tracker Jaipur   Princely Gift   Nasrullah
Blue Gem
   
Nabinabah Breeze   Nabinabah The Gun   Panzer 
Panzer 
 
Serene
Nabinabah Comma   Muster  
DAM: Roskhill Narrator Rannock 
Rannock 
 
Dundee 
Dundee 
 
Panzer 
Panzer 
 
Roseita 
Roseita 
Tinagroo Mersa 
Tinagroo Mersa 
 
Panzer 
Panzer 
 
Ranmena 
Ranmena 
Willalooka Station Mare   ---    
---